Familierecht

Het personen- en familierecht is een veelomvattend rechtsgebied. Het omvat onder andere regelingen omtrent het huwelijksvermogensrecht en het erfrecht.

Het huwelijksvermogensrecht regelt de vermogensrechtelijke gevolgen van het huwelijk. Partners kunnen voor of tijdens het huwelijk bepalen hoe ze gehuwd wensen te zijn door het laten opmaken van huwelijksvoorwaarden bij de notaris. Mochten de partners niets geregeld hebben dan bepaalt de wet dat ze binnen gemeenschap van goederen zijn gehuwd. Het huwelijk kan door overlijden of door echtscheiding worden ontbonden.

Bij het overlijden van een persoon regelt het erfrecht wie de erfgenamen zijn en de rangorde waarin de erfgenamen aanspraak maken op de erfenis. In de wet staan ook de vereisten waaraan een testament moet voldoen.

De notaris kan u op verschillende rechtsgebieden behulpzaam zijn. U kunt bij de notaris terecht voor onder andere:

  • juridisch advies met betrekking tot en het laten opmaken van huwelijksvoorwaarden of een samenlevingovereenkomst;
  • voor het laten opmaken van een testament, verklaring van erfrecht of volmacht; en
  • de boedelverdeling van een nalatenschap of ontbonden huwelijksgoederengemeenschap.


Voor meer informatie kunt u contact opnemen ons kantoor.