Samenlevingsovereenkomst

Het samenlevingscontract is een schriftelijke overeenkomst tussen partijen die samenwonen of gaan samenwonen waarbij er onderling afspraken worden gemaakt met betrekking tot die samenleving.

Onderwerpen waarover afspraken worden gemaakt, zijn bijvoorbeeld:

  • De verdeling van de kosten van de huishouding;
  • De verdeling van de bezittingen bij beëindiging van de relatie;
  • Afspraken over alles wat met de woning te maken heeft;
  • Een verblijvingsbeding.

Er ontstaat door het samenwonen geen gemeenschap van goederen zoals bij het huwelijk. De vermogens van de samenwoners blijven dus gescheiden.

Door de rechter in het Gerecht in Eerste Aanleg kan worden bepaald dat, indien dat redelijk is en indien twee personen langdurig hebben samengeleefd alsof zij gehuwd waren en deze samenleving is beëindigd anders dan door de dood, aan één van hen, op diens verzoek, ten laste van de ander, een uitkering tot levensonderhoud moet worden betaald (alimentatie).

Een samenlevingscontract regelt niet dat samenwoners erfgenaam zijn van elkaar. Dat kan alleen door middel van een testament.

Bij het aangaan van het samenlevingscontract dient u er wel rekening mee te houden dat ingevolge artikel 4:30b van het Burgerlijk Wetboek, de bepalingen van Afdeling 2 van Boek 4 van het Burgerlijk Wetboek, van toepassing kunnen worden verklaard op de partner.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met ons kantoor.