Testament

Een testament is een notariële akte waarin de erflater een regeling treft voor zaken die moeten gebeuren na zijn overlijden.

In een testament kan onder meer het volgende bepaald worden:

  • wie de erfgenamen zijn;
  • de bevoegdheden van de executeur;
  • wie voor de minderjarige kinderen gaat zorgen;
  • aanverwanten door middel van een uitsluitingsclausule uitsluiten; en/of
  • regelingen omtrent begrafenis of crematie.


Indien u geen testament opstelt bepaalt de wet wie uw erfgenamen zijn en hun erfdelen.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met ons kantoor.