Benodigde documenten

Benodigde documenten onroerend goed

Verkoop en koop:
 • Kopie identiteitsbewijs verkoper en koper
 • Voorgaande akte van overdracht (waarbij verkoper het registergoed (in eigendom) verkreeg)
 • (kopie)Meetbrief
 • Koopcontract
 • Taxatierapport
 • Contactgegevens verkoper en koper
Hypotheek:
 • Kopie identiteitsbewijs hypotheekgever
 • Hypotheekopdracht van de financier (indien de bank financier is wordt dit document door de bank naar ons kantoor gefaxt/gemaild)
 • Titel van aankomst
Verdeling van registergoederen:
 • Kopie identiteitsbewijs
 • Voorgaande akte van overdracht
 • (kopie)Meetbrief
 • Taxatierapport


Na echtscheiding:

 • Echtscheidingsvonnis
 • Inschrijvingsbewijs echtscheiding Burgerlijke Stand
 • Echtscheidingsconvenant ( indien aanwezig)


Na overlijden:

 • Stamboomverklaring van de overleden eigenaar
Schenken van registergoederen:
 • Kopie identiteitsbewijs schenker en begiftigde
 • Voorgaande akte van overdracht
 • (kopie)Meetbrief
 • Taxatierapport
Splitsing in appartementsrechten:
 • (kopie)Meetbrief
 • Splitsingstekening