Verdeling van onroerend goed

Verdeling van onroerend goed

 Na overlijden van de eigenaar van een registergoed, de ontbinding van een huwelijksgoederengemeenschap, samenlevingsovereenkomst of welke gemeenschap dan ook waarbij een registergoed mede-eigendom was, ontstaat een onverdeeldheid die verdeeld moet worden.  Moet in die gevallen het registergoed worden toebedeeld aan bijvoorbeeld één van de mede-erfgenamen of na echtscheiding of ontbinding van een samenlevingsovereenkomst, aan één der deelgenoten, dan wordt door de notaris een akte van verdeling opgemaakt.

Bij de verdeling (ook bij verkoop) van een registergoed welke op naam staat van een overledene is het onderzoek dat verricht moet worden door de notaris zeer uitgebreid. Net als bij het onderzoek naar de beschikkingsbevoegdheid van een verkoper zal ook in dit geval uitgezocht moeten worden wie de erfgenamen zijn van de overledene. Zij moeten immers tezamen optreden in geval van een verkoop. Ook bij een verdeling, bijvoorbeeld bij toedeling van het huis aan één van de erfgenamen, zullen alle erfgenamen moeten meewerken aan de akte.

Het is niet raadzaam te wachten met de verdeling van het registergoed. In geval het registergoed is gevallen in een nalatenschap, kan de zaak alleen maar ingewikkelder worden naarmate de tijd verstrijkt. Ook na de ontbinding van een huwelijk of samenlevingsovereenkomst is het van belang de verdeling niet uit te stellen; beide partijen blijven bijvoorbeeld aansprakelijk voor de hypothecaire geldlening. Daarnaast blijft het mogelijk voor privé schuldeisers van mede-erfgenamen of mede-eigenaren om zich te verhalen op het registergoed.

 

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met ons kantoor.