Hypotheek

Recht van hypotheek

In de meeste gevallen gaat de aankoop van een perceel of woning gepaard met een hypotheek, maar ook bij bijvoorbeeld een verbouwing van het huis wordt vaak een hypotheek gevestigd ten behoeve van de geldverstrekker/financierder. Het registergoed waarop de hypotheek rust wordt het onderpand genoemd.
Het registergoed wordt door de eigenaar als onderpand gegeven aan de geldverstrekker voor het krediet/de geldlening welke hij van die geldverstrekker krijgt. Het recht van hypotheek kan alleen verleend worden door een eigenaar of erfpachter, niet door de huurder van huurgrond. In geval de kredietnemer in gebreke blijft met aflossing van de hypotheek, dan heeft de geldverstrekker als hypotheekhouder het recht om bij openbare verkoop (veiling) van het registergoed, de vordering die hij heeft op de kredietnemer, als eerste te verhalen uit de opbrengst.

Hypotheekakte
De hypotheekprocedure begint voor de notaris met een hypotheekopdracht van de geldverstrekker, die een verzoek verstuurt tot het vestigen van het recht van hypotheek en pand op een specifiek registergoed.

Een concept van de hypotheekakte wordt naar de geldverstrekker verstuurd, die daaraan zijn goedkeuring verleent, alvorens de hypotheekakte kan worden gepasseerd. Ook van de hypotheekakte moet door de notaris een afschrift worden ingeschreven in de openbare registers bij het Kadaster.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met ons kantoor.