Splitsing in appartementsrechten

Een eigenaar van een gebouw kan beslissen dat gebouw te splitsen in appartementen.

Het gebouw wordt dan opgesplitst in afzonderlijke juridische eenheden die woon- of bedrijfsruimten kunnen zijn. Die kunnen vervolgens elk afzonderlijk worden verkocht.

De splitsing in appartementen wordt door de notaris vastgelegd in een “splitsingsakte”.

De splitsing moet worden weergegeven in een bij de splitsingsakte behorende splitsingstekening, welke exact de grenzen tussen de verschillende appartementen aangeeft. Ook worden daarop de grenzen van de gemeenschappelijke ruimten precies aangegeven. De notaris dient ervoor zorg te dragen dat de splitsingsakte en de splitsingstekening ter inschrijving worden aangeboden aan het Kadaster.

Reglement van splitsing
De splitsingsakte bevat een reglement van splitsing. Daarin zijn bepalingen en voorschriften opgenomen, welke regels stellen met betrekking tot bijvoorbeeld de gemeenschappelijke ruimten en de gebruiksrechten en/of -verplichtingen van de eigenaren of bewoners van de appartementen onderling.

Het reglement van splitsing kan uitsluitend gewijzigd worden met medewerking van alle appartementseigenaren. Daarnaast moeten alle hypotheekhouders, andere beperkt zakelijk gerechtigden op de appartementsrechten en eventuele beslagleggers in de wijziging toestemmen.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met ons kantoor.