Erfpacht

Overheidsgronden worden door de overheid aan burgers of instanties voor diverse doeleinden in erfpacht of in huur gegeven.

Niet alleen burgers die op zoek zijn naar grond voor woningbouw komen voor erfpacht- of huurgrond in aanmerking, maar bijvoorbeeld ook projectontwikkelaars, sociaal educatieve organisaties, religieuze organisaties en recreatieve organisaties.

Overheidsgronden kunnen gebruikt worden voor het bouwen van een woonhuis, voor commerciële en industriële doeleinden, voor toeristische doeleinden of voor agrarische doeleinden.

Een terrein van de overheid dat in erfpacht of in huur wordt gegeven blijft eigendom van de overheid, het wordt slechts in “bruikleen” gegeven voor een bepaalde periode.

Vestigen recht van erfpacht
De uitgifte in erfpacht (of wederuitgifte/verlenging) moet via de notaris verlopen.

Terreinen worden door de overheid (of namens de overheid door Fundashon Kas Popular) in erfpacht gegeven, meestal voor een periode van zestig jaren. De bestemming waarvoor de erfpacht is verleend bepaalt meestal de duur van de erfpacht. Voor de erfpacht moet per vierkante meter (m²) een jaarlijkse erfpachtcanon worden betaald, die vastgesteld is bij beschikking van de Minister van Verkeer, Vervoer en Ruimtelijke Planning. Daarnaast moet ook jaarlijks de onroerendezaakbelasting betaald worden, net als bij eigendomsgrond.

Indien is besloten een terrein in erfpacht uit te geven aan een erfpachter, dient de laatste zich met de beschikking te begeven naar de notaris. Na inzage te hebben gedaan naar het in erfpacht uit te geven terrein bij het Kadaster, wordt door de notaris een erfpachtakte opgesteld.

Nadat de door Domeinbeheer opgegeven kosten, waaronder de erfpachtcanon voor het eerste jaar en de metingskosten, door de erfpachter zijn voldaan, kan de erfpachtakte worden gepasseerd.

Ook van de erfpachtakte wordt een afschrift ter inschrijving aangeboden aan het Kadaster.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met ons kantoor.