Veilingen

Aankomende veilingen.

Algemeen

Veilingen vinden meestal plaats op grond van het hypotheekrecht, maar kunnen ook plaatsvinden op grond van een executoriaal beslag of op grond van een rechterlijk bevel.

De veiling/zitting

DE VEILING/ZITTING

Vóór de veilingsdatum ligt er op kantoor al zoveel mogelijk informatie over de te veilen objecten ter inzage bij de balie, zodat gegadigden deze informatie kunnen afhalen.

De kosten

DE KOSTEN

De kosten van een veiling bestaan doorgaans uit...

Benodigdheden

Benodigdheden

Als u wilt kopen op de veiling dan heeft u nodig...

Erfpacht

Erfpacht

Overheidsgronden worden door de overheid aan burgers of instanties voor diverse doeleinden in erfpacht of in huur gegeven.

Onroerend goed

(+5999) 737-1117

©[year] Simon & Steenbaar, notarissen. All Rights Reserved. Made by Profound. Schout bij Nacht Doormanweg 65, Curaçao.