De kosten

De kosten van een veiling bestaan doorgaans uit:

Vaste kosten:
  • inschrijvingskosten (deze kosten worden door het kadaster in rekening gebracht bij de notaris bij het inschrijven van de akte(n), die deze aan de koper zal doorberekenen);
  • achterstallige grondbelasting en/of achterstallige erfpachtcanon;
  • eventuele overige kosten;
Variabele kosten:
  • de overdrachtsbelasting (4% van de (uiteindelijke!) koopsom);
  • honorarium van de notaris (afhankelijk van de (uiteindelijke) koopsom), en de daarover berekende omzetbelasting ad 6%.


Bij ons notariskantoor kunt u van tevoren een kostenopgaaf krijgen van de te veilen objecten.